Cursussen

Districtsduodag

Levenskwaliteit en menselijkewaardigheid in de huisartsenzorg

18 juli 2024 Aanmelden

Prijs: € 320,00
 • Locatie:Huize Bergen, Glorieuxlaan 1, 5261 SG Vught Route
 • Doelgroep:Doktersassistent
 • Organisatie:SAH-NOB
 • Tijdsduur:6 uur
 • Maand:januari

De laatste jaren zijn er geen Districtsduodagen meer georganiseerd, vanwege enerzijds uiteraard corona en anderzijds de herstructurering van de oude WDH-DAM als nascholingsorganisatie in de JBH nascholing en de HUMO-academie met als bovenregionaal accreditatiebureau SAH-NOB.
We zijn daarom heel verheugd dat we als JBHN en HUMO-academie samen, georganiseerd door de SAH-NOB, een zeer interessant programma voor u hebben kunnen samenstellen.
Het overkoepelende thema dat onderwerpen zoals seksuologie, palliatieve zorg, euthanasie en rouw verbindt is 'levenskwaliteit en menselijke waardigheid in de gezondheidszorg. Het raakt aan de fundamentele aspecten van het menselijk leven, met een sterke focus op het begrijpen en respecteren van menselijke waardigheid, de kwaliteit van het leven en het welzijn van mensen, vooral tijdens moeilijke levensfasen.
Wij hopen dat deze nascholing niet alleen informatief zal zijn, maar ook ruimte zal bieden voor openhartige discussies en het delen van inzichten in de behandeling van deze soms complexe kwesties.

Plenaire voordrachten

ROUW door Prof. Dr. Manu Keirse,
klinisch psycholoog, doctor in de de geneeskunde, Emeritus-hoogleraar verlies Faculteit geneeskunde KU Leuven

Wat moeten artsen en professionele begeleiders weten over rouw en verdriet?

De bedoeling is om concrete inzichten en richtlijnen te geven voor het omgaan met verdriet en verlies van patiënten. Ookal wordt men in de praktijk zeer frequente geconfronteerd met verlieservaringen, toch is een gedegen instructie hieromtrent vaak geen onderdeel van de normale training en opleiding.

Vaak wordt rouw, wat een normaal maar moeizaam proces is, verward met de klinische diagnose van depressie. Artsen gaan dan vaak over tot het voorschrijven van antidepressiva, want daarmee zijn ze meer vertrouwd dan met de intense emotionaliteit van verdriet. Antidepressiva remmen het rouwproces af in plaats van het te bevorderen.

Via concrete voorbeelden en suggesties wordt duidelijk gemaakt hoe je voor patiënten en hun omgeving een duidelijk verschil kunt maken, maar ook hoe je in je eigen leven op een constructieve wijze kunt omgaan met ernstige verlieservaringen. Immers, het beste wat je in therapeutische interventies hebt te bieden is de mens met levenservaring die jezelf bent geworden.

GENDERZORG door Peter Leusink,
huisarts, seksuoloog NVVS, supervisor NVVS, docent en auteur

De toenemende zichtbaarheid van genderincongruentie in de samenleving vraagt om aanpassing van kennis, attitude en vaardigheden van de huisarts. Omdat trans personen verschillende zorgbehoeften hebben is zorg op maat op zijn plaats. Het is niet juist te volstaan met een verwijzing naar een academisch genderteam. Ook huisartsgeneeskundige zorg aan trans personen is relevant.

Workshops

PALLIATIEVE ZORG: 'Acute situaties in de palliatieve zorg'

Besproken wordt de problemen Delier, Pijn, Misselijkheid en braken en Dyspnoe zoals die vaker voorkomen in de palliatieve zorg.

In de workshop bespreken we het liefst casussen van patiënten die jezelf meegemaakt hebt. Graag ontvangen we je casus over deze onderwerpen twee weken voor aanvang van de districtsduodag, zodat we die in de presentatie kunnen meenemen. S.v.p. sturen naar info@sah-nob.nl 

Een aantal van deze acute situaties is ook te voorzien. Door proactieve zorgplanning kunnen we acute problemen zowel voorkomen als sneller behandelen. 

SEKSUOLOGIE'Seksualiteit in de huisartsenpraktijk: do not ask, do not tell?

Bijna iedereen heeft seks. Met een partner, meerdere partners of alleen. Seksualiteit kan in belangrijke mate bijdragen aan een goede kwaliteit van leven en gezondheid. Problematiek rondom het thema seks hoort, ook volgens het NHG, primair besproken te worden in de eerstelijn. In de spreekkamer van de huisartsenpraktijk. Dat lijkt zo gewoon, maar is toch vaak ook zo ingewikkeld.

De veelzijdigheid van seksualiteit en de mogelijke problemen daarbij is groot en vraagt om een veelzijdige blik en open attitude van de huisarts.

Wat weten we eigenlijk over hoe seks werkt? Wat verstaan we onder seksualiteit? Hoe en wanneer vragen we hiernaar? Als het tot onze basistaak behoort, waarom verwacht de dokter dan dat de patiënt er spontaan over begint (en dit gebeurt in 3% van de consulten) en verwacht de patiënt dat de dokter erover begint (en dan vervijfvoudigt de rapportage van seksuele problematiek)?'

In deze workshop gaan we aandacht besteden aan het vergroten van je (basis)kennis, maar ook stilstaan bij hoe jij ermee omgaat in je spreekkamer. Maak je het thema makkelijk bespreekbaar, voel je je inhoudelijk goed genoeg toegerust en welke rol speelt je eigen culturele achtergrond/normatieve denken?

Leerdoelen:

 • basiskennis seksuologie vergroten
 • seksualiteit wordt een vanzelfsprekend onderdeel van de anamnese
 • modellen in de seksuologie kunnen toepassen

EUTHANASIE: Euthanasie bij stapeling van klachten en dementie

Aan de orde komen:

 • Kennis van kerncijfers 2022 euthanasie
 • Zorgvuldigheidscriteria euthanasie
 • Stapeling van ouderdomsklachten: casus + rol scen-arts + vragen
 • Dementie: casus + wilsbekwaamheid + vragen
 • Wils (on()bekwaamheid

Tijd

08.30 uur   inschrijving met koffie/thee

09.00 uur   aanvang programma

17.00 uur   borrel

Locatie

Conferentie-/studiecentrum Landgoed Huize Bergen, Glorieuxlaan 1, 5261 SG  Vught.

Houdt u rekening met filevorming in en rondom 's-Hertogenbosch

Klik op   Routebeschrijving Huize Bergen

Cursuskosten

 • € 230,- voor leden HUMO-academie of JBH-nascholing
 • € 160,- voor aio's
 • €  320,- voor niet leden  

De inning van de cursusgelden vindt uitsluitend plaats door middel van automatische incasso.

Inschrijving

Klik op de gele button bovenaan deze pagina. Maak bij het inschrijven gebruik van uw inlogcode. Indien u deze kwijt bent stuur dan s.v.p. een e-mail naar info@sah-nob.nl, meestal ontvangt u dan nog dezelfde dag (maandag t/m donderdag) uw inloggegevens (m.u.v. tussen 22 december en 1 januari)

Inschrijving geschiedt op volgorde van aanmelding. Sluitingsdatum inschrijving 21 maart. 

Per e-mail ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving, uw afgegeven machtiging en de factuur. Vergeet s.v.p. niet om uw IBAN rekeningnummer in te vullen. U bent pas ingeschreven als u een machtiging heeft afgegeven. Inschrijving geschiedt op volgorde van aanmelding.

Zelfstudie

Geen.

Accreditatie

De Districtsduodag is geaccrediteerd voor 6 uur door de instellingsaccreditatie SAH- NOB afgegeven door het Accreditatiebureau Cluster 1 (ABC1) van de KNMG.

Annuleringsvoorwaarden

Neemt u s.v.p. kennis van onze Algemene voorwaarden nascholingsactiviteiten (inclusief annuleringsvoorwaarden). Ga hiervoor naar of klik op de volgende link:  https://www.wdh-dam.nl/storage/wdhdam_nl/algemene-voorwaarden-2022.pdf 

Nog 1 plaats beschikbaar

Doorsturen?

terug naar overzicht

Stichting Accreditatie Huisartsenzorg Noord-Oost-Brabant
CRKBO Geregistreerde instelling