Accreditatie aanvragen

Aanvraagformulier accreditatie PA

Dit formulier is uitsluitend bestemd voor Physician Assistents.

De aanvraag dient uiterlijk 6 weken voor aanvang van de cursus te worden ingdiend.

Vergeet niet om het programma (uitnodiging), (concept) presentatie(s) toe te voegen.

De aanvraag kan pas in behandeling worden genomen als alles compleet is ingediend.

 

Stichting Accreditatie Huisartsenzorg Noord-Oost-Brabant
CRKBO Geregistreerde instelling