Organisatie

SAH-NOB

De SAH - NOB is opgericht juli 2022 uit de voormalig Federatie WDH-DAM en wordt gevormd door de JBH - Nascholing (regio ’s-Hertogenbosch e.o.), de HUMO - Academie ( regio Uden-Meijerijstad-Oss e.o.) en het IA- bureau.

Het is de overkoepelende organisatie, die de twee regio’s verbindt en de kwaliteitsbewaking en accreditatie waarborgt. Hieronder geschakeld is per regio een nascholingsorganisatie (regio ’s-Hertogenbosch e.o. de JBH-nascholing,  regio Uden-Meijerijstad-Oss e.o. de HUMO- Academie), die in een programmacommissie een nascholingsagenda voor de regio opstellen en in werkgroepen die geplande nascholingen ontwikkelen.

Daarnaast worden programma’s gemaakt, die regio-overschrijdend zijn en waar leden uit de twee verschillende regio’s met elkaar samenwerken. Bij de ontwikkeling van programma’s wordt gebruik gemaakt van landelijke richtlijnen zoals de NHG standaarden. Het streven is,  dat beide academies hun specifieke kennis en ervaring zullen inzetten voor hun eigen regio en eventueel voor de andere regio’s binnen de SAH - NOB.

De SAH - NOB wil door het aanbieden van geaccrediteerde nascholing kwalitatief hoogstaande huisartsenzorg in al haar facetten in Noord Oost Brabant bevorderen.

Zij doet dit door het accrediteren van aangeboden scholingen door de JBHN en de HUMO-academie alsmede door het zelf organiseren van bovenregionale activiteiten en nascholingen zoals FTO/IT toetsgroep onderwijs, ondersteunen en coachen van Erkende Kwaliteits Consulenten (EKC), cursus Spoedeisende hulp in de huisartsenpraktijk, Multidisciplinaire training BLS / AED en nascholingen voor praktijkassistenten.

Stichting Accreditatie Huisartsenzorg Noord-Oost-Brabant
CRKBO Geregistreerde instelling