Accreditatie aanvragen

GAIA-formulier doktersassistenten

Vul ondestaand formulier in voor een cursus voor doktersassistenten (KABIZ)

De aanvraag dient 6 weken voor aanvang van de cursus te worden ingediend. Vergeet niet het programma (uitnodiging) en (concept) presentatie(s). De aanvraag wordt pas in behandeling genomen als alles compleet is ingediend.

selecteer
Congres
Symposium
Workshop
Studiedag
Refereeravond
Klinische les
Vaardigheidstraining
Anders:
selecteer
accreditatie 1 jaar
accreditatie eenmalig
ja
nee
Ik verklaar dat de cursus voldoet aan de CGR-richtlijnen (CodeGeneesmiddelenReclame), de code Medisch Hulpmiddelen (GMH), de Richtlijn 2006/114/EG inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame, het sponsorbeleid van de betreffende beroepsvereniging(-en) en dat de financiering van de cursus geen schijn van belangenverstrengeling kent.
Ik ga akkoord met de regelgeving of accreditatievoorwaarden van de betreffende beroepsgroep
Competenties invullen (maximaal 100%)
20%
40%
60%
80%
100%
20%
40%
60%
80%
100%
20%
40%
60%
80%
100%
20%
40%
60%
80%
100%
20%
40%
60%
80%
100%
20%
40%
60%
80%
100%
20%
40%
60%
80%
100%
ja
nee, dan s.v.p. nog invullen
twee plus drie =

* Deze velden zijn verplicht.
Stichting Accreditatie Huisartsenzorg Noord-Oost-Brabant
CRKBO Geregistreerde instelling