EKC

Invoer toetsgroepbijeenkomsten in GAIA door SAH-NOB

Algemeen

  • Het betreft groepen die in min of meer vaste samenstelling bijeenkomen, zoals toetsgroepen*, FTO-groepen, DTO-groepen, IT-groepen, intervisiegroepen etc.
  • In deze aanvraag kunnen alleen bijeenkomsten van een vaste tijdsduur worden opgenomen. Indien er meerdere bijeenkomsten door dezelfde groep worden belegd met verschillende tijdsduur, moet hiervoor een aparte aanvraag worden gedaan.
  • De aanvraag heeft betrekking op één kalenderjaar.
  • Gebruik de juiste formats, zie formulieren
  • Wanneer tijdens het jaar veranderingen optreden in de samenstelling van de groep, dient u dit schriftelijk door te geven aan het SAH-NOB bureau info@sah-nob.nl 
  • Voor de leden van de HUMO-academie en JBH-nascholing wordt deze service kosteloos door het SAH-NOB uitgevoerd.
  • Voor niet-leden zijn er kosten verbonden aan de accreditatie. Hiervoor dient men een PAM-accrediatieservice aan te vragen. Zie lid worden.
Stichting Accreditatie Huisartsenzorg Noord-Oost-Brabant
CRKBO Geregistreerde instelling