Lid worden

Huisartsen

Als u geen lid bent van de HUMO-academie of JBH-nascholing en u wilt wel uw FTO/IT/intervisie bijeenkomsten geaccrediteerd hebben dan kiest u voor de PAM-accreditatieservice.

Uw nascholingspunten voor het toetsgroeponderwijs worden dan voor u geregistreerd in uw persoonlijke GAIA-dossier.

Kosten (peildatum 2023): € 150,-


Waarom PAM accreditatieservice?

Eens in de 5 jaar moet u zich laten herregistreren. Daarvoor moet u voldoen aan een aantal eisen. Eén van de voorwaarden is dat u per 5 jaar 200 uur geaccrediteerde nascholing volgt en minste 10 uur daarvan moet intercollegiale toetsing zijn onder begeleiding van een EKC.

Hebt u een aantal keren per jaar een FTO/IT/DTO bijeenkomst met uw collega's dan wilt u accreditatiepunten van deze bijeenkomsten. Dat kan alleen onder de verantwoordelijkheid van de EKC. Vooraf dient de EKC een jaarplan in te dienen bij de PAM. Na afloop moet de PAM het verslag en de bijeenkomsten goedkeuren. Daarna worden de accreditatiepunten door het IA-bureau bijgeschreven in het dossier van de deelnemers. Maar dan kan alleen als u lid bent van de HUMO-academie of JBH-nascholing of als u kiest voor de PAM-accreditatieservice.

Opmerking

Huisartsen die aangesloten zijn bij een IA-instelling in een andere regio wonen worden vrijgesteld van hun bijdrage, mits men een bewijs (factuur/rekeningafschrift) kan overleggen dat lidmaatschapsgeld wordt betaald bij een andere IA-instelling.

Beëindiging PAM-accreditatieservice

Het lidmaatschap kan worden beëindigd door dit uiterlijk voor 1 juli of 1 januari schriftelijk kenbaar te maken.

Om u aan te melden voor de PAM-accreditatieservice, s.v.p. een e-mail sturen naar info@sah-nob.nl .

U ontvangt dan nadere informatie.

Stichting Accreditatie Huisartsenzorg Noord-Oost-Brabant
CRKBO Geregistreerde instelling