Lid worden

Huisartsen

Het WDH-DAM lidmaatschap is met ingang van 2023 overgenomen door de HUMO-academie of JBH-nascholing. Dit is afhankelijk van de regio waar u werkzaam bent.

Als u nog géén lid bent van één van beiden klik dan op één van de volgend linken voor meer info / aanmelden lidmaatschap:

Als u van één van beiden lid bent dan:

  • ontvangt u ook korting op de nascholingen die door de SAH-NOB wordt aangeboden
  • worden de FTO/IT/intervisie bijeenkomsten voor u geaccrediteerd.

Als u geen lid bent van de HUMO-academie of JBH-nascholing en u wel uw FTO/IT/intervisie bijeenkomsten geaccrediteerd wilt hebben, dan kiest u voor de PAM-accreditatieservice.

Uw nascholingspunten voor het toetsgroeponderwijs worden dan voor u geregistreerd in uw persoonlijke GAIA-dossier.


Waarom PAM accreditatieservice?

Eens in de 5 jaar moet u zich laten herregistreren. Daarvoor moet u voldoen aan een aantal eisen. Eén van de voorwaarden is dat u per 5 jaar 200 uur geaccrediteerde nascholing volgt en minste 10 uur daarvan moet intercollegiale toetsing zijn onder begeleiding van een EKC.

Hebt u een aantal keren per jaar een FTO/IT/DTO bijeenkomst met uw collega's dan wilt u accreditatiepunten van deze bijeenkomsten. Dat kan alleen onder de verantwoordelijkheid van de EKC. Vooraf dient de EKC een jaarplan in te dienen bij de PAM. Na afloop moet de PAM het verslag en de bijeenkomsten goedkeuren. Daarna worden de accreditatiepunten door het IA-bureau bijgeschreven in het dossier van de deelnemers. Maar dat kan alleen als u lid bent van de HUMO-academie of JBH-nascholing of als u kiest voor de PAM-accreditatieservice.

Opmerking

Huisartsen die aangesloten zijn bij een IA-instelling in een andere regio wonen worden vrijgesteld van hun bijdrage, mits men een bewijs (factuur/rekeningafschrift) kan overleggen dat lidmaatschapsgeld wordt betaald bij een andere IA-instelling.

Specialisten ouderengeneeskunde kunnen ook kiezen voor de PAM-accreditatieservice, als men alleen de toetsgroep bijeenkomstn geaccrediteerd wil hebben.

Kosten PAM-accreditatieservice (peildatum januari 2023): € 225,-

 

Aanmeldingsformulier:

gevestigd
hidha
waarnemer
specialist ouderengeneeskunde
's-Hertogenbosch e.o. (JBHN)
Uden-Meijerijstad-Oss e.o. (HUMO-academie)
drie plus vijf =

* Deze velden zijn verplicht.

Beëindiging PAM-accreditatieservice

Het lidmaatschap kan worden beëindigd door dit uiterlijk voor 1 juli of 1 januari schriftelijk kenbaar te maken, s.v.p. hiervoor een e-mail sturen naar info@sah-nob.nl .

Stichting Accreditatie Huisartsenzorg Noord-Oost-Brabant
CRKBO Geregistreerde instelling