EKC

Procedure invoer

Ga voor de formats naar Accreditatie -> EKC -> formulieren toetsgroepen

1. Vul eind van het jaar of begin van het volgend jaar het digitale jaarplan in en e-mail als bijlage naar info@sah-nob.nl. Let op! Insturen jaarplan voor 1 februari doch uiterlijk voor 1 maart.

2. Na afloop van elke bijeenkomst vult u bij voorkeur binnen 14 dagen het verslagformulier in. Verslagen 1e helft van het jaar uiterlijk voor 1 augustus opsturen en voor de 2e helft van het jaar uiterlijk voor 1 februari.

3. De getypte presentielijst met voorletters, achternaam en bignummer laten tekenen door de aanwezige deelnemers. De presentielijst scannen en e-mailen naar info@sah-nob.nl 

Het secretariaat van het SAH-NOB bureau verzorgt verder de invoer in het GAIA en dat de punten in ieders persoonlijke GAIA-dossier wordt bijgeschreven.

Voor eventuele vragen kunt u een e-mail sturen naar info@sah-nob.nl 

 

Stichting Accreditatie Huisartsenzorg Noord-Oost-Brabant
CRKBO Geregistreerde instelling