EKC

Formulieren toetsgroepen

Algemene aandachtspunten

  • Alle verslagen en presentielijsten van het voorgaande jaar dienen uiterlijk voor 1 maart aangeleverd te zijn bij het IA-bureau
  • Verslagen en presentielijsten die na 1 maart binnenkomen worden niet meer beoordeeld en komen niet meer voor accreditatiepunten in aanmerking.
  • Het jaarprogramma dient voor 1 februari, doch uiterlijk één week voor aanvang van de eerste bijeenkomst te zijn ingediend voor beoordeling. Indienen na 1 maart kan leiden tot ernstige vertraging of niet meer beoordelen van de verslagen.
  • Maak s.v.p. gebruik van onderstaande formats. Andere formats en handgeschreven presentielijsten en/of verslagen worden niet geaccepteerd

Klik hieronder op het betreffende formulier wat u nodig heeft voor de toetsgroep-bijeenkomst:

Stichting Accreditatie Huisartsenzorg Noord-Oost-Brabant
CRKBO Geregistreerde instelling