Organisatie

PAM NOB

Perifeer AccreditatieMedewerker Noord-Oost Brabant

Algemene PAM informatie

De PAM-functie voor huisartsen is ingesteld door het College voor Accreditatie Huisartsen in 2005. Inmiddels is de accreditering van nascholing voor huisarsten samen met artsen verstandelijk gehandicapten en specialisten ouderengeneeskunde ondergebracht in Cluster 1. Voor de laatste twee beroepsgroepen is de PAM-functie ondergebracht bij de beroepsorganisatie (respectievelijk NVAVG en Verenso). Bij de huisartsen zijn er naast de regionale PAM-en, die een landelijk dekkend netwerk vormen, ook een paar categorale PAM-en (scen-artsen, balint-artsen, buitenlandse artsen) ingesteld. In de loop van de jaren heeft de praktijk geleid tot diversiteit in de uitoefening van de PAM-functie.

Doel van de PAM-functie

De PAM verleent accreditatie aan deskundigheidsbevordering in vaste toetsgroepen en kan op verzoek van een regionale nascholingsorganisatie het aanbod van derden beoordelen en accrediteren om te worden opgenomen in het regionale deskundigheidsbevorderingsprogramma.

 

De PAM is bereikbaar per e-mail vai pam@sah-nob.nl 

Stichting Accreditatie Huisartsenzorg Noord-Oost-Brabant
CRKBO Geregistreerde instelling