PAM NOB

Verantwoordelijkheden

  • Bevordert het kwaliteitsbeleid in de eigen regio
  • Coördineert en bewaakt kwaliteitsverbeterende activiteiten in de eigen regio
  • Houdt eigen kennis en vaardigheden bij op het gebied van goede nascholing en kwaliteitsbeleid
  • Stelt in samenwerking met de eigen de SAH-NOB, programmaraad HUMO-academie en klankbordgroep JBH-nascholing de behoeften van de artsen aan kwaliteitsverbeterende activiteiten vast
  • Zorgt voor voldoende aanbod EKC-vervolgcursussen in de eigen regio, zodat het voor EKC mogelijk is te voldoen aan de herregistratie-eisen.
Stichting Accreditatie Huisartsenzorg Noord-Oost-Brabant
CRKBO Geregistreerde instelling