EKC

EKC-TOETSGROEPEN

 

Wat is een EKC toetsgroep

Een toetsgroep is een vorm van nascholing waarbij men in kleine groepen (gemiddeld 6-8 personen) regelmatig bij elkaar komt.

Er zijn verschillende vormen:

 • FTO (= FarmacoTherapeutisch Overleg)
  • overleg tussen huisartsen en apothekers, waarbij men o.a. kijkt naar voorschrijfgedrag, indicaties, spiegelinformatie bespreekt etc.
 • DTO(= Diagnostisch ToetsOverleg:
  • Bespreken van aanvragen van aanvullende diagnostiek bijvoorbeeld via de klinisch chemicus of radiodiagnostiek.
 • Intervisie 
  • Het in een kleine groep bespreken van onderwerpen vanuit persoonlijk functioneren
 • Supervisie
  • Is een gestructureerde vorm van begeleiding door een supervisor die geregistreerd is bij het NHG en kan zowel individueel als met een kleine groep.
 • Balint
  • Intervisie volgens de Balintmethode.
 • Patzgroep
  • Een toetsgroep gericht op palliatieve zorg.

Om voor accreditatie in aanmerking te komen moet de toetsgroep aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Men komt minimaal twee maal per jaar bij elkaar
 • De groep heeft min of meer dezelfde samenstelling met een minimum aantal van drie personen
 • De groep wordt begeleidt door een EKC
 • Er moet van tevoren een jaarplan zijn aangevraagd
 • De EKC is verantwoordelijk voor het jaarplan, verslagen en presentielijsten

Let op! Geen EKC betekend geen accreditatie. Andere vormen van scholingen zijn niet als toetsgroep aan te merken.

De kosten voor accreditatie voor toetsgroepen zijn voor leden van de SAH-NOB bij het lidmaatschap inbegrepen. Voor niet leden zijn hier kosten aan verbonden. Ga naar lid worden voor de PAM accreditatieservice.

 

Stichting Accreditatie Huisartsenzorg Noord-Oost-Brabant
CRKBO Geregistreerde instelling