EKC

Wat is de taak van de EKC

 

De EKC is verantwoordelijk voor:

 • Het bevorderen van het kwaliteitsbeleid binnen de eigen groep
 • Het coördineren en bewaken van de voortgang van de kwaliteitsverbeterende activiteiten in de groep
 • Het bijhouden van eigen kennis en vaardigheden d.m.v. EKC-nascholingen
 • Ingeschreven staan in het CHBB-register.

De taak van de EKC is:

 • Het initiëren en coördineren van de nascholing binnen hagro's of andere samenwerkingsverbanden
 • Het samen met de toetsgroep opzetten van een jaarplan
 • Het samen met de toetsgroep opzetten van kwaliteitsverbeteringsplannen
 • Het bewaken van de kwaliteit van de nascholing in de huisartsengroep
 • Het laten registreren van nascholingen in GAIA door IA bureau
 • Het verslagleggen over inhoud en afspraken aan de PAM
 • Het adviseren van huisartsen die deelnemen aan de toetsgroep over praktijkaccreditering
 • Het archiveren van verslagen en aanwezigheidslijsten


Handleiding

 

 

Stichting Accreditatie Huisartsenzorg Noord-Oost-Brabant
CRKBO Geregistreerde instelling