EKC

Herregistratie EKC

Wat moet men nu als uren besteed aan het EKC-schap noteren om vervolg registratie veilig te stellen

 1. De uren die uitvoering betreffen 40 uur / 5 jaar. (CHBB: 40 uur aantoonbaar betrokken te zijn geweest bij het organiseren van kwaliteitsbeleid in een huisartsengroep (het begeleiden van toetsgroepen valt hieronder) in de laatste 5 jaar.)
 2. De uren die eigen vaardigheid en bekwaamheid bevorderen 20 uur / 5 jaar. (CHBB: tenminste 20 uur (dus 20 punten) relevante geaccrediteerde nascholing op dit vakgebied te hebben gevolgd (het opnieuw volgen van de basisopleiding geldt niet als nascholing) per 5 jaar.)

ad1:

 1. Alle uren die u in de toetsgroep besteed als begeleider / voorziter kunt u opvoeren
 2. Alle uren die u besteed aan het voorbereiden van uw toetsgroep, bijvoorbeeld opstellen jaarprogramma en bespreken met consulent (b.v. FTO EKC-apotheek overleg)
 3. Maar ook evaluatie van het jaarprogramma. Dit kan ook bijv. de laatste groepsbijeenkomst zijn.
 4. De uren nodig voor het opzoeken van onderwijsmateriaal bij de onderwerpen die op de groepsbijeenkomst staan.
 5. Overerige uren ingezet om de toetsgroep goed te laten functioneren.

Ad2:

 1. De uren scholing die door uw PAM met de regionale nascholingsorganisaties (HUMO-academie of JBH-nascholing) of Kring worden aangereikt om uw eigen functioneren binnen de groep te verbeteren. Verdeeld o.a. in thema en uitwisseling van vorderingen / belemmeringen etc.
 2. De vanuit de landelijke EKC commissie aangeboden (in 5 regio's te organiseren) scholing / terugkombijeenkomsten voor EKC-en/PAM-en.
 3. In uw regio door de regionale nascholingsorganisaties georganiseerde trainingen. Denk bijvoorbeeld aan try-outs van programma's voor nascholing die meerdere keren in uw regio aangeboden gaan worden.
 4. Uren die op de (NHG) kwaliteitsdagen gebruikt worden om EKC-en te informeren of te laten oefenen met programma's te gebruiken in uw toetsgroep

Als EKC doet u er verstandig aan alle geïnvesteerde tijd voor coördinatie en uitvoeren EKC-taken te noteren. Het CHBB zal namelijk voor beëindiging van de eerste 5 jaar om een urenstaat kunnen vragen om te toetsen of u voldoende tijd en scholing heeft besteed aan uw EKC-schap.

Voor de urenregistratie EKC werkzaamheden klik hier voor een Word-bestand.

 

EKC-basiscursus

Vanaf 1 juli 2022 organiseert de NHGd i.s.m. de LHV-academie de EKC-basiscursussen. Voor meer informatie over de EKC-basiscurssusen klik hier.

Stichting Accreditatie Huisartsenzorg Noord-Oost-Brabant
CRKBO Geregistreerde instelling