Nascholing
Aanmelden

Multidisciplinaire training BLS / AED, donderdag 1 juni 2023

donderdag 1 juni

Doorsturen naar een vriend
Locatie
Gezondheidscentrum Ceres
Doelgroep
Huisartsen, Praktijkassistenten, Aios, Verpleegkundigen, Baliemedewerkers van huisartsenpost
Organisatie
Medac, HOV, SAH-NOB
Accreditatie
3 uur
Prijs
Aanmelden
TRAINING VOOR
Huisartsen, aios, psysician assistenten, verpleegkundig specialisten, doktersassistenten / baliemedewerkers werkzaam op de huisartsenpost.

OPZET TRAINING
Korte introductie,
Kennismaking, verwachting
Presentaties, BLS en AED gebruik door huisarts en hulpverleners     
Training BLS technieken in combinatie met diverse AED scenario’s
Evaluatie   
  
LEERDOELEN 
De deelnemer kent de AED- en BLS reanimatierichtlijnen 2015 en de relevantie voor zijn/haar taak als medewerker  van de huisartsenpost
(huisarts / AIO / assistente)
De deelnemer kan deze reanimatievaardigheden adequaat uitvoeren
De deelnemer kan elke AED op snelle, veilige en efficiënte wijze bedienen
De deelnemer beheerst de hiervoor genoemde leerdoelen ook binnen de samenwerking met ander disciplines
Indien gewenst leert de hulpverlener beademen met Pocket Mask
Overdracht aan- en samenwerking met ketenpartners (ambulance, MKA, cardioloog)
In deze training wordt ingegaan op de gespecialiseerde (AIO) vaardigheden rondom de reanimatiebehoeftige patiënt.

GROEPGROOTTE
Per groep maximaal 8 personen.

DATUM
Donderdag 1 juni 2023
Ochtendgroep : 09.30 - 12.00 uur
Middaggroep : 12.30 - 15.00 uur

Uiterste inschrijftermijn: 21 april 2023
NB. De inschrijving gaat in volgorde van inschrijving                                                                                            

LOCATIE
Gezondheidscentrum Ceres, Cereslaan 2 te Heesch

DOCENTEN
Gecertificeerde NRR instructeurs, werkzaam op ambulance, trauma heli en/of gespecialiseerd verpleegkundige met ruime ervaring op spoedeisend gebied.

KOSTEN
De kosten van de training bedragen € 100,- per persoon (incl. cursus-, locatie-, catering-, accreditatie- en organisatiekosten). Als u aangesloten / werkzaam bent bij de huisartsenpost worden deze kosten vergoed.

INSCHRIJVEN
U kunt zich inschrijven door u aan te melden. U ontvangt z.s.m. per e-mail een inschrijfformulier. Deze ingevuld versturen naar Medac Life Support Training, bij voorkeur  per e-mail  info@medac.nu  of postadres: Westervoortseweg 99, 6827 AX  Arnhem. (Tel. Medac 026 - 442 75 98)

ANNULERING
Bij annulering 2 weken of korter voorafgaand aan de training dient het volledige cursusbedrag betaald te worden. U mag ook voor een plaatsvervanger zorgen.
De annuleringskosten worden niet door de HOV vergoed en komen derhalve voor rekening van de inschrijvende cursist.
Stichting Accreditatie Huisartsenzorg Noord-Oost-Brabant
CRKBO Geregistreerde instelling