Nascholing
Aanmelden

GEANNULEERD Omgaan met verward gedrag in de huisartsenpraktijk, 25 mei 2023

donderdag 25 mei

Doorsturen naar een vriend
Locatie
Cultureel Centrum De Pas
Doelgroep
Huisartsen, Praktijkondersteuners, Praktijkassistenten, Aios, Verpleegkundigen
Organisatie
SAH-NOB / Medac
Accreditatie
4 uur
Prijs
Aanmelden € 195,00
DOELGROEP
Huisartsen, doktersassistenten en praktijkondersteuners

ONDERWERPEN
Wat zijn verwarde mensen?
Welk gedrag komen we tegen?
Wat is de reden voor het onverklaarbare en soms bizarre gedrag?
Belangrijke begrippen: verwardheid, wanhoop, psychose persoonlijkheidskenmerken en achterdocht
Wat zijn valkuilen in het omgaan met dit gedrag? (don'ts)
Wat zijn adviezen in het omgaan met dit gedrag (do's)

LEERDOELEN
De training is gericht op omgaan met ingewikkeld of verward gedrag in de dagelijkse huisartsenpraktijk. U krijgt inzicht in de diverse achtergronden van verward gedrag en leert hoe dit vakkundig te hanteren, met respect voor de ander en voor uzelf.

EINDTERMEN
Kennis en cijfers over achtergronden van verward gedrag, al dan niet veroorzaakt door psychiatrische problematiek
Een korte introductie over enkele psychiatrische aandoeningen
Inzicht in de interactie die kan ontstaan als gevolg van achterdocht, psychose, wanhoop en persoonlijkheidskenmerken.
Inzicht in communicatie en handelingsalternatieven ten aanzien van personen met verward gedrag.

LOCATIE
Cultureel Centrum de Pas te Heesch

TIJD
17.00 -21.30 uur (inclusief brood en soep)

CURSUSKOSTEN
€ 195,- voor leden HUMO-academie / JBH-nascholing
€ 240,- voor niet leden HUMO-academie / JBH-nascholing
De inning van de cursuskosten vindt plaats door middel van automatisch incasso.

TIJDSINVESTERING
Training van 4 uur.

DEELNEMERS
Minimaal 10 en maximaal 15 deelnemers per cursus

ACCREDITATIE
Voor deze nascholing is 4 uur accreditatie aangevraagd door de SAH-NOB. De instellingsaccreditatie is afgegeven door het Accreditatiebureau Cluster 1 (ABC1) van de KNMG.

INSCHRIJVING
U kunt inschrijven middels de knop aanmelden. Maak bij het inschrijven gebruik van uw inlogcode. Indien u deze kwijt bent stuur dan s.v.p. een e-mail naar info@sah-nob.nl, meestal ontvangt u dan nog dezelfde dag (maandag t/m donderdag) uw inloggegevens.  Inschrijving geschiedt op volgorde van aanmelding.

Per e-mail ontvangt u een bevestiging van inschrijving, uw afgegeven machtiging en de daarbij behorende factuur. Uw aanmelding is pas definitief als wij uw machtiging hebben ontvangen.

Een week voor aanvang van de cursus ontvangt u bevestiging van deelname.

ANNULERINGSVOORWAARDEN
Neemt u s.v.p. kennis van onze Algemene voorwaarden nascholingsactiviteiten (inclusief annuleringsvoorwaarden).
Zie startpagina rechts onderaan.
Stichting Accreditatie Huisartsenzorg Noord-Oost-Brabant
CRKBO Geregistreerde instelling