Nascholing
Aanmelden

EKC-Terug-Kom-Bijeenkomst, 2 november 2023

donderdag 2 november

Doorsturen naar een vriend
Locatie
Cultureel Centrum De Pas
Doelgroep
Erkend KwaliteitsConsulent (EKC)
Organisatie
Stichting Accreditatie Huisartsenzorg NOB
Accreditatie
4 uur
Prijs
Aanmelden € 165,00
EKC-VERVOLGCURSUS LEIDING GEVEN 3

Haal het beste uit je team: over groepsdynamiek en vergadertechniek

Werkgeverschap, de coördinatie van werkoverleg, taakdelegatie en coaching van de uitvoering van werkprocessen zijn aspecten die voor velen vaak nieuw en onbekend zijn. Leiderschap vereist praktische kennis, communicatieve vaardigheden en inzicht in eigen opvattingen en persoonlijk handelen.

In deze cursus wordt de gelegenheid geboden om de benodigde competenties te vergroten. Diverse aspecten van leidinggeven en coachen komen aan bod, zowel in theorie als in oefensituaties.

WAT LEER JE?
Hoe je effectief vergadert en de deelnemers meeneemt in de vergaderdiscipline.
Welke bijdrage iedere deelnemer levert aan het teamwork en hoe deze rollen optimaal tot hun recht komen/
Hoe je teamrollen herkent en deze in je eigen team kunt benutten.

CANMEDS
Medisch handelen 40%
Communicatie 40%
Samenwerking 20%

DOELGROEP
Erkend KwaliteitsConsulenten (EKC-en)

DATUM
Donderdag 2 november 2023.

TIJD
15.45 - 16.00  uur   Ontvangst en inschrijving met koffie / thee
16.00 - 20.00  uur   Cursus
Ongeveer halverwege het programma soep en broodjes.

LOCATIE
Cultureel Centrum De Pas, De Misse 4 in  Heesch

GROEPSGROOTTE
Minimaal 10 personen
Maximaal 14 personen.

DUUR CURSUS
4 uur.

DOCENT
De cursus wordt verzorgt door Van Keijzer & Van der Jagt scholing.

KOSTEN
Leden HUMO-academie of JBHN € 165,-, niet leden € 265,-
De inning van de cursuskosten vindt plaats door middel van automatisch incasso.

INSCHRIJVING
Klik op de gele knop aanmelden. Maak bij het inschrijven gebruik van uw inlogcode. Inschrijving geschiedt op volgorde van aanmelding.
Per e-mail ontvangt u een bevestiging van inschrijving, uw afgegeven machtiging en de daarbij behorende factuur. Uw aanmelding is pas definitief als wij uw machtiging hebben ontvangen.
Een week voor aanvang van de cursus ontvangt u bevestiging van deelname.

ZELFSTUDIE
Geen.

ACCREDITATIE
Deze nascholing telt mee voor uw EKC-registratie en wordt voor 4 uur geaccrediteerd.
De Erkend Kwaliteitsconsulent dient tenminste 40 uur aantoonbaar betrokken te zijn geweest bij het organiseren van kwaliteitsbeleid in een huisartsengroep in de laatste 5 jaar.
De Erkend Kwaliteitsconsulent dient deel te nemen aan tenminste 20 uur relevante geaccrediteerde nascholing op dit vakgebied per 5 jaar. 

ANNULERINGVOORWAARDEN
Neemt u s.v.p. kennis van onze Algemene voorwaarden nascholingsactiviteiten (inclusief annuleringsvoorwaarden). Ga hiervoor naar of klik op de volgende link:  https://www.wdh-dam.nl/storage/wdhdam_nl/algemene-voorwaarden-2022.pdf 

 

 
Stichting Accreditatie Huisartsenzorg Noord-Oost-Brabant
CRKBO Geregistreerde instelling