Nascholingen
Aanmelden

Multidisciplinaire training BLS / AED, 6 december

woensdag 6 december

Doorsturen naar een vriend
Locatie
Cultureelcentrum De Pas te Heesch
Doelgroep
Huisartsen, Praktijkassistenten, Aios, Verpleegkundigen, Baliemedewerkers van huisartsenpost
Organisatie
Medac, HOV, SAH-NOB
Accreditatie
3 uur
Prijs
Aanmelden
TRAINING VOOR
Huisartsen, aios, physician assistenten, verpleegkundig specialisten, doktersassistenten / baliemedewerkers
werkzaam op de huisartsenpost.     

OPZET TRAINING
·       Korte introductie, kennismaking, verwachting
·       Presentaties, BLS en AED gebruik door huisarts en hulpverleners     
·       Training BLS technieken in combinatie met diverse AED scenario’s
·       Evaluatie    

LEERDOELEN
De deelnemer kent de AED- en BLS reanimatierichtlijnen 2015 en de relevantie voor zijn/haar taak als medewerker  van de huisartsenpost (huisarts / AIO / assistente)
De deelnemer kan deze reanimatievaardigheden adequaat uitvoeren                  
De deelnemer kan elke AED op snelle, veilige en efficiënte wijze bedienen
De deelnemer beheerst de hiervoor genoemde leerdoelen ook binnen de samenwerking met ander disciplines
Indien gewenst leert de hulpverlener beademen met Pocket Mask
In deze training wordt ingegaan op de gespecialiseerde (AIO) vaardigheden rondom de reanimatiebehoeftige patiënt.

DATUM
Woensdag 6 december 2023 

TIJD
Ochtendgroep            : 09.30 uur - 12.00 uur
Middaggroep              : 12.30 uur - 15.00 uur

LOCATIE
Cultureelcentrum De Pass, De Misse 4 te Heesch.                                                                    

ACCREDITATIE
Deze training is voor huisartsen voor  3 uur geaccrediteerd door de Stichting Accreditatie Huisartsenzorg Noordoost-Brabant (SAH-NOB) onder ID 521881. De InstellingsAccreditatie is afgegeven door het Accreditatiebureau Cluster 1 (ABC1) van de KNMG.

Voor AIO’S, physician assistents, verpleegkundig specialisten, doktersassistenten  / baliemedewerkers werkzaam op de huisartsenpost wordt een bewijs van deelname afgegeven.

DOCENTEN
Gecertificeerde NRR instructeurs, werkzaam op ambulance, trauma heli en/of gespecialiseerd verpleegkundige met ruime ervaring op spoedeisend gebied.

KOSTEN
De kosten van de training bedragen € 100,- per persoon (incl. cursus-, locatie-, catering-, accreditatie- en
organisatiekosten). Als u aangesloten/werkzaam bent bij de huisartsenpost worden deze kosten vergoed.

GROEPSGROOTTE
Per groep maximaal 8 personen.

INSCHRIJVING
Klik op de gele button AANMELDEN rechts bovenaan. De inschrijving geschiedt op volgorde van aanmelding. Per e-mail ontvangt u een bevestiging van inschrijving, afgegeven machtiging en de daarbij behorende factuur. De aanmelding is pas definitief als wij uw machtiging hebben ontvangen. Een week voor aanvang van de cursus ontvangt u een bevestiging van deelname.

ANNULERING
Bij annulering 2 weken of korter voorafgaand aan de training dient het volledige cursusbedrag betaald te worden. U mag ook voor een plaatsvervanger zorgen.

Annuleringskosten worden niet door de HOV vergoed en komen derhalve voor rekening van de inschrijvende cursist.
Stichting Accreditatie Huisartsenzorg Noord-Oost-Brabant
CRKBO Geregistreerde instelling