Nascholingen
Aanmelden

SEH in de huisartsenpraktijk, MIDDAG 24 september 2024

dinsdag 24 september

Doorsturen naar een vriend
Locatie
Cultureel Centrum De Pas
Doelgroep
Huisartsen
Organisatie
SAH-NOB / Medac / HOV
Accreditatie
6 uur
Prijs
Aanmelden
In de spoedeisende hulp is de ABCDE methodiek dé methodiek bij uitstek bij de opvang van vitaal bedreigde patiënten. De gehele keten van spoedeisende hulp (SEH-afdeling van ziekenhuis, medisch specialisten en ambulancepersoneel) werkt volgens de methodiek en elke opleiding op het gebied van de spoedeisende hulp is hierop gestoeld.

Deze training biedt de huisarts de mogelijkheid om een adequate behandeling in gang te zetten en een efficiënte overdracht te geven aan ketenpartners. Daarmee neemt de huisarts een volwaardige plaats in binnen de keten van spoedeisende hulp! Medac Life Support Training verzorgt i.s.m. de SAH-NOB en de Huisartsenposten Oost-Brabant Voor spoed (= HOV) de bijscholing 'Spoedeisende hulp in de huisartsenpraktijk'.
Mogelijk dat u reeds eerder deze cursus hebt gevolgd. Om SEH-vaardigheden actueel te houden is het zeer gewenst om tenminste elke drie jaar deze cursus te herhalen.  De (blended) training bestaat uit de E-learning modules "ABCDE” met daarnaast 5 korte modules betreffende vaardigheden rondom Airway, Breathing en Circulation (1,5 uur). In de praktijktraining (3,5 uur)  trainen we realistische casuïstiek met lotusslachtoffers waarin alle aandacht voor algemene benadering, ”primary en secundary survey” en overdracht volgens SBAR. De training is voor de huisarts geaccrediteerd met 6 punten. Uiteraard zijn ook VS ( 4 punten) en PA (4 punten) van harte welkom!

De trainers: 1 trainer per 6 deelnemers, 1 lotusslachtoffer per 6 deelnemers.

ACCREDITATIE
Huisartsen: 6 punten voor de gehele training.
VS             : 4 punten
PA             : 4 punten

DATUM
Dinsdag 24 september 2024

TIJD
Ochtendgroep: 09.00 - 12.30 uur
Middaggroep  : 13.00 - 16.30 uur 

Let op: Het minimaal aantal inschrijvingen per groep is 6 personen, anders wordt de cursus mogelijk geannuleerd!

VOORBEREIDING
Twee weken voor de training ontvangt u de licentiesleutel voor de E-learning module. De module moet zijn afgerond voor aanvang van de trainingsdag!!

LOCATIE PRAKTIJKTRAINING
Cultureel Centrum de Pas, Misse 4b te Heesch.

KOSTEN
De kosten van de gehele opleiding bedragen € 275,- (excl. catering-/ locatiekosten).
LET OP: De kosten worden alleen vergoed voor huisartsen en VIP-waarnemers die zijn aangesloten bij de Huisartsenposten Oost-Brabant. Als u geen lid bent van de Huisartsenposten Oost-Brabant dan ontvangt u van de SAH-NOB rechtstreeks een nota.

INSCHRIJVING 
Klik op de gele button bovenaan deze pagina. Maak bij het inschrijven gebruik van uw inlogcode. Indien u deze kwijt bent stuur dan s.v.p. een e-mail naar info@sah-nob.nl, Meestal ontvangt u dan nog dezelfde dag (maandag t/m donderdag) uw inloggegevens.

Inschrijving geschiedt op volgorde van aanmelding. 

Sluitingsdatum inschrijving 20 augustus 2024.

ANNULERINGSVOORWAARDEN
Zie hiervoor de website van Medac:  https://www.medac-life.nl/algemene-voorwaarden/
Stichting Accreditatie Huisartsenzorg Noord-Oost-Brabant
CRKBO Geregistreerde instelling