Nascholingen
Aanmelden

Coaching/intervisie/supervisie

Doorsturen naar een vriend
Locatie
onbekend
Doelgroep
Huisartsen
Organisatie
SAH-NOB
Accreditatie
0 uur
Prijs
Aanmelden
Om alle veranderingen binnen huisartsenland beter het hoofd
te kunnen bieden is zelfzorg voor de huisarts een belangrijk aandachtspunt.
Coaching/intervisie/supervisie kunnen hier een helpende en ondersteunende rol
in spelen. Er bestaat de mogelijkheid om zowel individueel of als groep ervaringen
uit de dagelijkse huisartsenpraktijk (en) te gaan analyseren, wat maakt dat je
de dingen doet zoals je ze doet en wat gaat deze zoektocht uiteindelijk jou als
huisarts opleveren? Voor meer informatie en/of vragen stuur een e-mail naar Pat
Nieuwenhuis (regio Den Bosch) patnieuwenhuis@gmail.com
Stichting Accreditatie Huisartsenzorg Noord-Oost-Brabant
CRKBO Geregistreerde instelling