SAH-NOB

Bureau-activiteiten

Zorgdragen voor de uitgave van een regionale nascholingsagenda voor de SAH-NOB, DAP-NOB, HUMO-academie, JBH-nascholing.

Het verzorgen van minimaal twee keer per jaar een Nieuwsbrief.

Het ondersteunen van het bestuur van de SAH-NOB en PAM

Adviseren en ondersteunen bij het ontwikkelen van kwaliteitsprocessen.

Fungeren als intermediair tussen federatiepartners, NHG, LHV, Kring NBNO, ziekenhuizen en externe cursusaanbieders.

Participeren in landelijke overleggen met collega organisaties 

Zorgdragen voor logistieke ondersteuning en begeleiding van cursussen en kwaliteitsprocessen

Opstellen en beheren van een actuele database van alle huisartsen in ons district / regio.

Opzet en beheer website.

 

Stichting Accreditatie Huisartsenzorg Noord-Oost-Brabant
CRKBO Geregistreerde instelling